ชื่นชมยินดี พวกเราทุกคน

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

Dm            Gm
    ชื่นชมยินดี   พวกเราทุกคน
A7             Dm  A7 Dm A7
 ปรนนิบัติพระเจ้า ด้วย ยิน ดี
Dm                   Gm
    มาร่วมร้องเพลง   สรรเสริญพระเจ้า
A7            Dm   A7 Dm
 เข้าสู่พระนิเวศน์พระองค์
 D7  Gm    C7            F
* สาธุการแด่   พระเจ้าของเรา
Gm        A7    Dm A7   Dm
 ทรงพระเมตตา ไม่  มี สุด สิ้น
D7    Gm   C7        F
 ชื่นชมยินดี    ชื่นชมยินดี
Gm    A7      Dm A7 Dm
 ชื่นชมยินดี   เถิด       เรา