เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source:

Int:
                      D           F#m            G      (Gm)              D           F#m         G     (Gm)
       1. เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์        เมื่อเพ่งดูความรักมั่นคงของพระองค์
             D          F#m         Bm            Bm/A    C   A7
      ทุกสิ่งในชีวิตของข้าด้อยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์
             D         F#m            G      (Gm)         D               F#m            G      (Gm)
2. เมื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์    เมื่อเทิดทูนความรักมั่นคงของพระองค์
         D           F#m         Bm            Bm/A    C   A7
ทุกสิ่งในชีวิตของข้าด้อยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์
                          G   A7            D   F#m  B7
        * ข้าจึงสรรเสริญ ข้าจึงสรรเสริญ  พระองค์
        Em                 A7                    D     D7
        ชีวิตข้าอยู่เพื่ออยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์
                        G   A7             D   F#m B7       Em                A7                   D
        ข้าจึงสรรเสริญ  ข้าจึงสรรเสริญ พระองค์   ชีวิตข้าอยู่เพื่ออยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์