บุตรแห่งรางหญ้า

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source:

Intro D E |C#m B F#/C# |Bm E |A Em7 |A
    |A            C#m         |F#m    E      |D             E7              |Amaj7  Em  A7
1) วันเวลาผ่าน-ไป-นานนับ-พัน-ปี      ที่พระคริสต์ทรงบังเกิดในโลก-นี้
 |D                   B              |C#m  F#m      |Bm                                 |A      E
แต่เป็นเหมือนเพิ่งผ่านไปเพียง-ชั่ว-นา-ที   ความเปรมปรีด์ยังเปี่ยมล้นทั่ว-โล-ก
      |A               C#m               |F#m     E            |D               E7             |Amaj7  Em  A
     2) เบธเลเฮ็มเป็น-เมือง-เล็กน้อยในสายตาผู้คน    แต่พระคริสต์ทรงบังเกิดในเมืองนี้
      |D                E/D                |C#m      F#m                |Bm             E7          |Amaj7    A7
     ในบ้านและโรงแรมทุกแห่ง ไม่มี-ที่-ว่างให้-พระ-องค์    จึงได้ประสูตินอนในรางหญ้าต้อยต่ำ 
                 |D             E7            |C#m7    F#m       |Bm           E7                |Amaj7  Em A7
               (*) อิมมานูเอล พระเจ้าผู้ทรงอยู่ท่ามกลาง-เรา     เป็นนามที่ไพเราะและมีความหมาย
                 |D                   E/D        |C#m      F#m            |Bm           E         |A        G/A   |A
                เป็นนามขององค์พระบุตราผู้ทรงมาไถ่มนุษย์    ผู้-ที่-ยินดีและวางใจในพระองค์ 
         A               C#m              F#m      E     D                E7           Amaj7  Em A7
3) เมื่อท่านนอนบน ที่นอน นุ่มนุ่ม อุ่น-ส-บาย    จงอย่าลืมพระบุตรที่บนรางหญ้า 
D            E/D             C#m        F#m         Bm                              A        E
ในคืนนี้ท่านนอนอยู่ในห้อง-ที่-แสนอบ-อุ่น  ให้นึกถึงบุตรน้อยนอนหนาวเย็นกาย 
          A                C#m        F#m      E          D       E7              Amaj7  Em A
        4) แม้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า-ยิ่ง-ใหญ่   แต่ยินดีมาลำบากในโลกนี้ 
          D                    E/D    C#m        F#m              Bm             E                   A    A7
        เพราะความรักพระองค์  ที่-มี-ต่อมวลม-นุษย์   จึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวลงมา   (*)

Other Rendition

VOC