เรายืนขึ้นต่อพระพักตร์พระองค์

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source:

A                                 Amaj7                     D           E           Amaj7
พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย  เปล่งประกายเหนือคำรำพรรณ
              A                                             D                  E
พระองค์ล้ำเลิศเหลือที่จะเข้าใจ   จะหาสิ่งใดเปรียบปาน
              F#m                           Bsus4             D                            E7
            *ไม่มีใครอาจเทียบนามพระองค์ได้      ไม่มีใครใหญ่ยิ่งกว่าพระองค์
               A                           Amaj7                  D      E7     A       E7
            พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย   เราพร้อมใจแซ่ซ้องบารมี
                  A         E7       D                         A         E            D
**เราจึงลุกขึ้นยืนต่อพักตร์พระองค์    สรรเสริญเทิดทูนด้วยความยำเกรง
         F#m    C#7    F#m7 E D         D      E7          A
เพราะว่าองค์พระเจ้า  ทรงบริสุทธิ์        เรายืนขึ้นต่อพระองค์

Other Rendition

VOC