โฮซันนา ฮาเลลูยา

Key: D, Tempo: 120, Time Signature: 4/4
Source: Sila

Int:
            D                A/C#      G/B                A
      ***โฮซันนา  ฮาเลลูยา  สรรเสริญพระนามยิ่งใหญ่
            D                A/C#       G/B              A          D
           คุกเข่าลง  นมัสการ  ถ่อมใจลงยอมรับพระองค์
            D                A/C#      G/B                A
          โฮซันนา  ฮาเลลูยา  สรรเสริญพระนามยิ่งใหญ่
            D                    A/C#      G/B               A              D
          ความสว่างนั้นได้ลงมา  คือองค์พระคริสต์พระผู้ช่วย
    G               A           F#m         Bm   Em        A        D 
1.  พระองค์ได้มา  และทรงเลือกสรรเรา   ผู้ที่เชื่อและวางใจ
      G            A    F#m       Bm        Em       Em7  A
จะไม่ต้องพินาศ  มีชีวิตนิรันดร์  พระองค์     ทรงรักเรา (***)
          G               A   F#m         Bm        Em    A        D 
     2. ทุ่งนากวางไกล  ไร้คนคอยดูแล  หากรอช้าไม่ทันการ  
      G            A      F#m       Bm        Em     Em7  A
     อีกไม่นานพระองค์ก็จะเสด็จมา  ให้เราร่วมมือร่วมใจ
                         D                             A/C#
Bridge:  ประกาศความรอดความจริง  ความรักพระองค์
              G/B              A         D            A/C#
             ให้โลกรู้พระบารมี  สันติสุขที่ไม่แปรเปลี่ยน
             G/B             A              D
              เพียงวางใจ เชื่อในพระองค์ (***)

Other Rendition