ขอพระเจ้าอวยพรวันคริสตมาส (We wish 4/4)

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source:

Int:
          G                            C                A7                 D 
ขอพระเจ้า   อวยพรวันคริสตมาส ขอพระเจ้า  อวยพรวันคริสตมาส
       B7                         Em              Am     D    G 
ขอพระเจ้า   อวยพรวันคริสตมาส      และสุขสันต์วันปีใหม่  
          G        D          A7     D                
      เรานำข่าวดีมา ไม่ว่าอยู่แห่งใด    
             G               Bm          Am    D7    G 
       นำข่าวดีวันคริสตมาส และสุขสันต์วันปีใหม่
              G                               C                A7                 D 
We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas
            B7                         Em                     Am     D    G 
We wish you a merry Christmas  And a happy New Year