ข้ารักพระนาม

Author: บงกช ฮัดสัน
Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: D A Bm G G
D                              A      Bm          A      G
ก่อนที่ท้องฟ้าจะแยกจากน้ำ     พระองค์ทรงรู้จักข้า
D                                A      Bm             A                 G        
เมื่อข้ายังนอนในท้องมารดา  พระองค์ทรงเรียกชื่อของข้า  
                       Em    F#m   A               G           D          A
          *พระองค์ทรง  รอบรู้ทุกสิ่ง พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า
      G                         D/F# 
*ข้ารักพระนามพระองค์  ผู้ทรงรู้จักข้า
         Em                 A                 D 
ข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่  ข้านมัสการ  (2)
Instrumental:  G D A Bm x 4
                        G         D          A
     Bridge: พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า x4


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 31-Jan-2021