ขอถวายพระสิริ

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

C          G                F                 C           
ขอถวายพระสิริแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 
  Am        Em        Dm  Gsus G
ผู้สมควรแก่การสรรเสริญ
C                G             F                 C       
ขอโมทนาพระคุณแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด 
     Am        G     C
เราพร้อมใจนมัสการ
                        Am          Em           F          C
*** แด่พระเจ้าผู้ทรงพระสิริ เต็มไปด้วยสง่าราศี
              Am              Em            Bb               G
  แด่พระเจ้าด้วยเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญยกชูพระนาม
              Am       Em                     F              C
  แด่พระเจ้าเราชื่นชมยินดี เพราะพระองค์ประทานชีวี
              Dm         G                     C  Am
  เราเปรมปรีด์ในพระสิริองค์ผู้ทรงพระชนม์
              Dm        G               C 
  เราเปรมปรีด์ในพระสิริตลอดนิจนิรันดร์

  Ab               B           Gsus   G 
ขอพระเกียรติ พระสิริ และคำสรรเสริญ
Ab          B            C
จงมีแด่พระเจ้านิจนิรันดร์ (ซ้ำ)

Other Rendition

VOC