ตั้งแต่ดวงตะวันเบิกฟ้า

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Color song 3

D                             G   D                            D
ตั้งแต่ดวงตะวันเบิกฟ้า        แสงนภาเลื่อนกลับ อัสดง
                Em7  A7                              D    D7
นามพระองค์               จะเป็นที่สรรเสริญ
G                               D                                    F#
*** สรรเสริญพระนาม  เถิดบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าเอ๋ย
Em7             A7                 D   D7
จงสรรเสริญพระนามพระองค์  
                    G
สาธุการพระนามแด่พระเจ้า
 D            F#   Em7     A7       D 
ในกาลวันนี้     และชั่วนิจนิรันดร

Other Rendition

VOC