องค์พระเยซูคือผู้ใด

Key: E, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source:

E
องค์พระเยซูคือผู้ใด   องค์พระเยซูคือผู้ใด
                           B7                  E
องค์พระเยซูคือผู้ใด  ใครจะบรรยาย (2 รอบ)
        E             E7             A
       พระองค์คือพลับพลึงแห่งภูผา
         E    C#m7        F#m7    B7
        ดั่งดาราส่องแสงเฉิดฉาย
        E             E7              A
        ทรงพระชนม์เป็นอยู่ไม่รู้วาย
         E      B7             E
        คือสหายของเราทุกคน