ฉันได้วางใจในพระเจ้า

Key: E, Tempo: 105, Time Signature: 4/4
Source:

Int: E A E B E B
              E                                        B7
ฉันได้วางใจในพระเจ้า   เดินไปกับพระองค์
               A                                         E
ฉันได้วางใจในพระองค์ ทรงประทานบทเพลง
               E7                                       A
เมฆบดบังฟ้าพายุร้าย คล้ายจะให้ไหวหวั่น
               E               B7                      E
ฉันได้วางใจในพระเจ้า ไม่เคยตกใจกลัว
             E                   B7                   E
         *พระองค์ทรงเป็นเพื่อน  ที่ได้ไว้วางใจ
             E                  B7                  E
         และไม่เคยเหลวไหล  ไม่ว่าแห่งใดใด
                E                                          A
        ถึงยากลำบากมากเพียงใด  ฉันจะเดินตามไป
                      E               B7                         E
        ฉันได้วางใจในพระเจ้า    ผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง