เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน

Key: E, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

E                  F#m                  C#m  
มีความเข้าใจกัน  ในพวกเรา    
                  G#m                 A
มีความเร้าใจในพระวิญญาณ
                               E                    F#m  
มีพระธรรมน้อมนำ  จิตวิญญาณ   
                                   B7
เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน
  E                         F#m            C#m 
  มีความรักพระคริสต์  สถิตนำ
                              G#m          A
มีความหวานชื่นฉ่ำในฤทัย
                        E                     F#m
มีความไว้วางใจ  ในพระเจ้า   
             B7                 E
เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน

และเรารู้จักกัน เมื่อร่วมกัน   
แบ่งปันความรักและความเข้าใจ     
 เหล่าพี่น้องเป็นหนึ่ง  ทั้งหญิงชาย  
ร่วมใจกายแบ่งปันพระพร

ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณพระเจ้า  
ที่เฝ้ารักห่วงใยในชีวี
นำวิถีทางดี  ทุกอย่างก้าว   
ขอบพระคุณพระเจ้า