เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน

Key: E, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

E                    F#m              C#m                 G#m                 A
มีความเข้าใจกัน  ในพวกเรา    มีความเร้าใจในพระวิญญาณ
                           E                  F#m                               B7
มีพระธรรมน้อมนำ  จิตวิญญาณ   เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน
E                      F#m            C#m                 G#m             A
มีความรักพระคริสต์  สถิตนำ   มีความหวานชื่นฉ่ำในฤทัย
                          E          F#m            B7                 E
มีความไว้วางใจ  ในพระเจ้า   เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน
      E                    F#m              C#m                 G#m                 A
      2. และเรารู้จักกัน เมื่อร่วมกัน    แบ่งปันความรักและความเข้าใจ     
                                    E                  F#m                               B7
      เหล่าพี่น้องเป็นหนึ่ง  ทั้งหญิงชาย   ร่วมใจกายแบ่งปันพระพร
     E                    F#m              C#m                 G#m                 A
      ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณพระเจ้า  ที่เฝ้ารักห่วงใยในชีวี
                         E             F#m            B7             E
      นำวิถีทางดี ทุกอย่างก้าว   ขอบพระคุณพระเจ้า