พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ

Key: D, Tempo: 70, Time Signature: 3/4
Source:

D          Em               A7sus4  D           G           F#m7             Em         A
พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ คือพระ บิดาเจ้า ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเหมือนเงา เช้าค่ำผันผวน
 A7            D        Dmaj7          Gmaj7            E          D             A7         D
ความรักเมตตา ของพระองค์ ไม่ทรงแปรปรวน ถ้วนทุกสมัยสืบไป เป็นนิจนิรันดร์
            A7sus4  A7 D           B            Em
        * พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ  พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ
           A7          D                  E          A7
        ทุกมื้อเช้าค่ำ   ความเมตตามีใหม่ ๆ
          A7            D   Dmaj7         Gmaj7      
        เมื่อข้าต้องการสิ่งใด   พระองค์ประทานให้
          E            D        A7sus4     D
        พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ   แก่ข้าพระองค์
 Dmaj7  Em     A7sus4       D       G  F#m7  Bm7   Em     A7
2.  ฤดูเวลาไม่ว่า  ฤดูหนาวหรือร้อน ดารา ตะวัน จันทร  ภมร ปักษา
A7        D        Dmaj7  Gmaj7             E          D                  Em   A7      D
คณา ป่าไม้ใหญ่น้อย ร่วมกันสำแดงว่า พระองค์ทรงซื่อสัตย์และ  ทรงรักเมตตา
           D      Em          A7sus4             D       G       F#m7  Bm7 Em  E    A7
      3.  พระเจ้าทรงยกโทษให้ ประทานความสุขใจ พระองค์สถิตอยู่ใกล้ ทรงช่วยแนะนำ
      A7     D     Dmaj7          Gmaj7    E              D              Em A7   D
      ค้ำชูกำลัง ให้ข้า วันนี้ วันข้างหน้า  ทรงอวยพระพรมากเหลือ   ที่จะนับได้ (ซ้ำ *)