เรานำเสียงการสรรเสริญ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Color Song 3

D   G                    D
เรานำเสียงการสรรเสริญ   มายังวิหารของพระองค์
D      G    A7        D D7
เรานำเสียงการสรรเสริญ   มายังวิหารของพระองค์
        G              D                    Em   A7   D   A7  D  D7
เราถวายคำโมทนา  เป็นเครื่องบูชา  แด่พระผู้เป็นเจ้า
        G           D   Am            Em  A7      D
เราถวายคำสดุดี  เป็นเครื่องบูชา  แด่พระองค์

Other Rendition

VOC