พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

Author: Don Moen
Key: G, Tempo: 90, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

G                 D/F#                        C/E              G/D 

พระเจ้าจัดเตรียมหนทางในระหว่างคืนวันที่มืดมน  
God will make a way  Where there seems to be no way
            C           Bm  Em     Am7          Cmaj7/D – D 
บนทางที่เราไม่อาจเข้าใจ   แต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เรา
He works in ways we cannot see  He will make a way for me
G                 D/F#             C/E              G/D 
         

แล้วจะคอยชี้ทาง   พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์ 
He will be my guide   Hold me closely to His side
   C                   Bm  Em     Am7          Cmaj7 Cmaj7/D                G    G - F 
ด้วยพลังความรัก สำหรับชีวี   เพื่อพวกเราวันนี้      โปรดจัดเตรียมหนทาง
With love and strength for each new day  He will make a way, He will make a way
                Eb                    F               Bbsus4 Bb         

        **พระองค์นำเราบนถนนในถิ่นสุดกันดาร    
           By a roadway in the wilderness, He'll lead me   
                 Eb                    F               Gsus-G 
         และเราจะเจอธารน้ำในทะเลทราย
         Rivers in the desert will I see
         C                 D/C              Bm  B/D#   Em        

         สรรพสิ่งจะล่วงไป  แต่คงไว้พระคำพระองค์   
        Heaven and earth will fade but His Word will still remain  
                  C                    D                  Bsus4 (Esus4) 
         และโปรดทรงทำ  สิ่งใหม่เพื่อเราวันนี้
         And He will do something new today
     A         E/G#                        D/F#               A/E  
พระเจ้าจัดเตรียมหนทางในระหว่างคืนวันที่มืดมน  
      D               C#m   F#m Bm                Dmaj7     E
บนทางที่เราไม่อาจเข้าใจ        แต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เรา
     A         E/G#               D/F#            A/E  

แล้วจะคอยชี้ทาง   พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์ 
         D            C#m  F#m         Bm      Dmaj    D          E           A
ด้วยพลังความรัก สำหรับชีวี   เพื่อพวกเราวันนี้   โปรดจัดเตรียมหนทาง


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 31-Jan-2021
Sila Church Main Sunday Service 27-Jun-2021