พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

Author: Don Moen
Key: G, Tempo: 90, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

G                 D/F#                        C/E              G/D 

พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง ในระหว่างคืนวันที่มืดมน  
            C           Bm  Em     Am7          Cmaj7/D – D 
บนทางที่เราไม่อาจเข้าใจ   แต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เรา
G                 D/F#             C/E              G/D 
         

แล้วจะคอยชี้ทาง   พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์ 
    C                   Bm  Em     Am7          Cmaj7 Cmaj7/D                G    G - F 
ด้วยพลังความรัก สำหรับชีวี   เพื่อพวกเราวันนี้      โปรดจัดเตรียมหนทาง
                Eb                      F                 Eb  Bb          

        **พระองค์นำเราบนถนนในถิ่นสุดกันดาร       
                 Eb                    F               Gsus-G 
         และเราจะเจอธารน้ำในทะเลทราย
         C                 D/C              Bm  B/D#   Em        

         สรรพสิ่งจะล่วงไป  แต่คงไว้พระคำพระองค์     
                  C                    D                  Bsus (E) 
         และโปรดทรงทำ  สิ่งใหม่เพื่อเราวันนี้
     A         E/G#                        D/F#               A/E  
พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง ในระหว่างคืนวันที่มืดมน  
      D               C#m   F#m  Bm                 Dmaj7     E
บนทางที่เราไม่อาจเข้าใจ        แต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เรา
     A         E/G#               D/F#            A/E  

แล้วจะคอยชี้ทาง   พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์ 
         D            C#m  F#m         Bm      Dmaj    D          E           A
ด้วยพลังความรัก สำหรับชีวี   เพื่อพวกเราวันนี้   โปรดจัดเตรียมหนทาง


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 31-Jan-2021
Sila Church Main Sunday Service 27-Jun-2021