ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

D                       Em       A7                           D  F#m  Bm
ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด       คือพระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็ง
                       Em       A7            D
ทรงฤทธาร้ายแรง       ในยามสงคราม
D                       Em     A7                    D  F#m  Bm
ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด     คือพระเจ้าจอมโยธา
                          Em      A7                     D   D7
ทรงเป็นองค์กษัตรา      ผู้ครองบัลลังก์ใจเรา
                     G   A7                           D  F#m  Bm
เราต้องกราบลง        นมัสการด้วยจริงใจ
                  Em  A7                      D
เทิดทูนบาทไท้        ผู้เป็นใหญ่ในเรา