พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ TMC

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

D        G                 D    D7         
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 
        G        A7                D
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 
         G              A7           D        F#m      Bm
ทรงมอบชีวิตให้ข้า    ดั่งชีวาพระองค์ทรงพลี 
        D          G               D   D7
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 
         G                A             D    F#m      Bm
*** จะเป็นหรือจะตาย จะหัวเราะหรือร้องไห้ 
       G           A7                  D   D7
จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจ 
      G              A7               D         F#m       Bm
จะอยู่เพื่อจะกล่าว และจะป่าวร้องเรื่องพระองค์ 
                 D                   A7                        D
จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์

โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้  โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้
ทรงมอบชีวิตให้ข้า  นำชีวาพระองค์ทรงพลี
โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้ (***)