เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Color song 3

D                          G           D                  A
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ   เรามาเพื่อชื่นชมยินดี
D                   G                      D           G     A         D
เต้นรำถวายองค์พระผู้ไถ่      ร้องเพลงสรรเสริญแด่พระองค์
                 A                          G        D
*** เพราะพระเยโฮวาห์    เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่
     A           G          D                    
  องค์จอมราชาใหญ่ยิ่งเหนือ พระใด   
     A             G         D   
  องค์พระศิลา  เป็นพระเจ้าของเรา
     Bm       A    Bm       
เราร้องเพลง    เต้นรำ   
 A     Bm     A    Bm    
นมัสการ และชื่นชม   
      G                        A
ยินดีในความยิ่งใหญ่พระองค์


  Bm        F#m       Em     A
ที่ลึกของแผ่นดิน  อยู่ในพระหัตถ์
  Bm      F#m       G/D      A
ที่สูงของภูเขา  เป็นของพระองค์