เชิญถวายสาธุการ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Color song 3

D                      C               G
เรามาร้องเพลงถวายเสียงเพลง ด้วยความชื่นบาน
      D          C              G             D
ถวายสาธุการแด่พระเจ้า ผู้เป็นนิรันดร์

              Bm   A                             G
แด่พระองค์ผู้ทรงเปลี่ยน วันที่ทุกข์ใจกลายเป็นยินดี
            Bm      A                           G                           A
แด่พระองค์ผู้ทรงเป็นความช่วยเหลือ ในวันที่ยากลำบาก

              D              A              F#m             Bm
เราจึงมาร้อง ฮาเลลูยา แด่พระเจ้าผู้ทรงฤทธา
            C                                         A
ไม่อาจหาผู้ใดจะมาเทียบเคียงพระองค์
              D             A               F#m                         B7
เราจึงมาร้องฮาเลลูยา แด่พระเจ้าผู้ทรงกำหนดทุกอย่าง
              Em                                     F#m   G
ในพระองค์เราจึงมีความหวัง ไม่มีความทุกข์
                   A             D
เพราะเราไว้ใจในพระองค์

             Bm     E7                           G
แด่พระองค์ผู้ทรงเปลี่ยน วันที่ทุกข์ใจเป็นยินดี
              Bm         E7                    G                           A
แด่พระองค์ผู้ทรงเป็นความช่วยเหลือ ในวันที่ยากลำบาก
Bm  A  E7  Bm  A  E7          G   F#m
ฮาเลลูยา    ฮาเลลูยา       นมัสการ
Em                 A
นมัสการพระองค์