ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า

Key: Bm, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

Bm   F#           Bm 
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า
 Bm    D           F# 
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า
 Bm    F#7    Em        A  D 
ร้องฮาเลลูยา         ร้องฮาเลลูยา
 F#                   Bm 
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า
Bm              F#            Bm
ทรงเป็นพระเจ้าผู้รักษาเรา
Bm              D          F#
ทรงเป็นพระเจ้าผู้รักษาเรา
Bm             F#7 Em         A      D
ทรงเป็นพระเจ้า        ทรงเป็นพระเจ้า
F#                            Bm
ทรงเป็นพระเจ้าผู้รักษาเรา
Bm      F#                    Bm
ลูกแสวงหาพระพักตร์พระองค์
Bm       D                     F3
ลูกแสวงหาพระพักตร์พระองค์
Bm     F#7  Em  A   D
ลูกแสวงหา       ลูกแสวงหา
F#                              Bm
ลูกแสวงหาพระพักตร์พระองค์