ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า Sing Hallelujah to The Lord

Key: Bm, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

Bm   F#           Bm 
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า
 Bm    D           F# 
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า
 Bm    F#7    Em        A  D 
ร้องฮาเลลูยา         ร้องฮาเลลูยา
 F#                   Bm 
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า
        Bm          F#               Bm
        ร้องฮาเลลูยาสรร(ระ)เสริญ
        Bm              D             F#
        ร้องฮาเลลูยาสรร(ระ)เสริญ
        Bm             F#7 Em         A      D
       ร้องฮาเลลูยา        ร้องฮาเลลูยา
        F#                              Bm
       ร้องฮาเลลูยาสรร(ระ)เสริญ
Bm      F#                    Bm
ลูกแสวงหาพระพักตร์พระองค์
Bm       D                     F#
ลูกแสวงหาพระพักตร์พระองค์
Bm     F#7  Em  A   D
ลูกแสวงหา       ลูกแสวงหา
F#                              Bm
ลูกแสวงหาพระพักตร์พระองค์