ข้ายึดมั่นในคำสัญญา

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:
Source: เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน

G                                                         
1.ข้ายึดมั่นในคำสัญญาขององค์พระคริสต์    
C                                                G
ข้าจะสรรเสริญพระองค์เสมอเป็นนิจ
  G                                            
สรรเสริญยกย่องพระองค์ผู้ทรงมีฤทธิ์    
 G                  D                    G
ยึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้า
      G         C        D                                    G      C  
***  เชื่อถือ เชื่อถือ เชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเรา
         G        C                G            D7                 G        
  เชื่อถือ เชื่อถือ  เราเชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้า 
2.ข้ายึดมั่นในคำสัญญาที่ไม่เหลวไหล    
แม้ความทุกข์อยู่รอบตัวข้าก็ไม่ตกใจ
มีชีวิตโดยพระเยซูผู้ให้มีชัย  
ยึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้า

  3.ข้ายึดมั่นในคำสัญญาจะล้มไม่ได้    
ฟังเสียงพระวิญญาณเรียกข้าทุกเวลาไป
ข้าเต็มใจจะมอบทุกสิ่งกับพระผู้ไถ่   
 ยึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้า