ทุกวันเวลาข้าสาธุการ

Key: Em, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

Em                  Bm                C                         G
ทุกวันเวลาข้าสาธุการ  ด้วยวิญญาณและความจริง
Am             Em             B7
ทุกสิ่งมอบถวายแด่พระองค์
       Em            Bm                 C                     G
พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ  ข้าก้มกราบพระบาทา
        Am             C                        D7
เทิดทูนบูชาพระนามด้วยความยินดี
                       G             Bm         Em                  Bm
     ให้เราสรรเสริญ  เทิดทูน  พระองค์ร่วมกันชั่วนิจนิรันดร์
               C                  D                C               D7
     พระคุณอนันต์  ให้เราพากันชื่นชมในวันยินดี
                       G            Bm          Em                 Bm
     ให้เราสรรเสริญ  เทิดทูน  พระองค์ร่วมกันชั่วนิจนิรันดร์
           C                 D             Em
     ให้เราพากันชื่นชมในวันยินดี

Other Rendition

VOC