เปลี่ยน

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source:

G          D/F#            C/E        G/D
สิ่งดีๆ มากมาย  ที่พระองค์ประทานให้ข้า
      C      Bm Am         D
วันเวลาที่ได้มา ใช้เพื่อทําอะไร
Em            Bm      C            G/B
ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่จะเก็บเอาไว้ให้ใคร
C          G/B                     Am               D
หากชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว   จะเกิดประโยชน์อะไร
                 C   D/C        Bm     Em
        *ขอทรงเปิดหัวใจ ขอทรงให้สายตา
                Am   D    G                G7
        กําหนดวันเวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย
                   C       D/C                  Bm                 E
        ขอทรงเปลี่ยนหัวใจ   ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์
                 Am          D           G
        ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คนทุกๆ คน
         C    D/C                   Bm            E
**ขอพระองค์ใช้เรา  ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง
        Am     D              G
    ส่องนําทางผู้คนมากมายนับล้านคน