ที่กางเขน (ฉันคุกเข่าลง)

Key: E, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Hillsong

E/G#   A2   B  C#m7.   E/G#    A2      B 
1. พระ องค์ ทรงรู้จัก.              ทุกสิ่งที่ฉันเป็น
E/G#   A2   B  C#m7.     A2      B 
แม้ฉันพลั้งพลาดไป              ฉันรู้ ทรงรักฉัน
E/G#   A2   B  C#m7.   E/G#    A2      B 
พระองค์โอบฉันไว้                ด้วยพระสิริ
E/G#   A2   B  C#m7.     A2      B   A2      B 
ในทุกฤดูกาล.                  ฉันรู้ ทรงรักฉัน พระองค์ทรงรักฉัน
      E                 C#m.                    E/G#     A
        *** ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน
                       B               E                   C#m.             E/G#     A
        หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้ พระเยซูทรงฟื้นพระชนม์ พระสิริมอบแด่พระองค์
                   B
        รักมั่นคงชั่วนิจนิรันดร์
   E/G#   A2   B  C#m7.   E/G#    A2      B 
2.   พระองค์ทรงนำฉัน.              ทรงคุ้มครองภัย
E/G#   A2   B  C#m7.     A2      B 
ประคองด้วยพระหัตถ์            ฉันรู้ ทรงรักฉัน
*** x2
                       A2    B      C#m7.         A        C#m7   B
Bridge:  ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง     พระเยซู     ทรงตายเพื่อฉัน
                      A2    B      C#m7.         A        C#m7   B
               ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง.    พระเยซู     ทรงตายเพื่อฉัน
       E/G#   A2   B  C#m7.   E/G#    A2      B 
3.  เมื่อโลกสลายไป                 ต่อตาของฉัน
E/G#   A2   B  C#m7.   A2      B          A2      B 
ทรงยืนเคียงข้างฉัน             ฉันรู้ ทรงรักฉัน พระองค์ ทรงรักฉัน
*** x2
                A2    B      C#m7.         A        C#m7   B
       ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง    พระเยซู     ทรงตายเพื่อฉัน
                A2    B      C#m7.         A        C#m7   B
       ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง    พระเยซู     ทรงตายเพื่อฉัน
                 A2    B      C#m7.         A        C#m7   B
       ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง.   พระเยซู     ทรงตายเพื่อฉัน
                 A2    B      C#m7.         A        C#m7   B
        ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง    พระเยซู     ทรงตายเพื่อฉัน