องค์พระวิญญาณของพระเจ้า

Key: A, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source:

A                   C#m               Bm       E        A
 องค์พระวิญญาณของพระเจ้า  ขอเจิมใจของข้า
 A        A/G#       F#m/E            B7              Esus  E7
องค์พระวิญญาณของพระเจ้า       ขอเจิมใจของข้า
                 A            D   (F#) B7     E  E7
            * โปรดฟื้นน้ำใจ        ชำระภายใน
 (G#7) C#    C#7      F#m               D   E7  A     (E) (C#)
             ทรงสร้างข้าใหม่    องค์พระวิญญาณเจ้า