ใกล้ชิดกว่าเดิม

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

Intro:  F G/F Em G/A Am Dm Gsus4 G 
     C                           G/B                            Am                                  Gm7                C 
1. อยากให้ชีวิตนี้ เป็นของพระองค์เท่านั้น  อยากจะให้ความฝัน สอดคล้องในน้ำพระทัย 
          Fmaj7           G/F            Em7             Am      Dm7       F                  Gsus4  G 
ให้ข้าไวต่อเสียงพระองค์   ให้มั่นคงในทุกเส้นทาง      ไม่ ห่างเหินไปจากพระองค์ 
              C                                G/B                  Am                            Gm7                  C 
        2. โปรดทรงนำชีวิต ในทุกทางที่ก้าวไป   อย่าให้ข้าหวั่นไหว  ให้ข้าเข้าใกล้พระองค์ 
                    Fmaj7            F/G            Em7                  Am       Dm7      F                Gsus4  G 
        ให้ความหวังเต็มล้นหัวใจ     อบอุ่นในความรักพระองค์       จาก    วันนี้และตลอดไป 
                       Fmaj7   G/F        Em          Am      Dm                G     Cmaj7  Gm  C
***ข้าอยากใกล้ชิดพระองค์   มากยิ่งขึ้นทุกวัน      สนิทอยู่ในพระทัยพระองค์ 
              Fmaj7    G/F      Em              G/F A/C#  Dm7           G11        G          C 
ข้าอยากจะรักพระองค์      ด้วยสิ้นสุดหัวใจ               ใกล้ชิดพระองค์กว่าเดิม ทุกๆวัน

Other Rendition

VOC