พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา - ร้องรับ

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Unknown

G     D        C          Am                   G   D
          พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา และหลั่งไหลไปเป็นพร ถึงชนนานา
                      G             D                    C                  Am            D           G
          ให้กลิ่นหอมของพระคริสต์ สถิตที่เรา  เมื่อเราร่วมกัน สรรเสริญพระองค์