โปรดชำระดวงใจของข้า

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

G                      Bm     C   G
โปรดชำระดวงใจของข้า ให้สะอาด
C                  D                 G
และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ ในดวงใจข้า (x2)
     C          D              Bm            Em
ขออย่าทรงทิ้งข้า จากพระพักตร์ของพระองค์
    C                  D              G
แต่ขอองค์พระวิญญาณ สถิตภายใน
      C         D              Bm          Em
ทรงฟื้นน้ำใจข้า ด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่
 C                  D               G
และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้า