สู่เสรีภาพ

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Unknown

Intro : G Em C D (2) 
G                                                          Em 
เชิญพระวิญญาณ ขององค์พระเจ้า เสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกเรา 
                    C                                                D 
ปลดปล่อยเราเป็นไท และชำระภายใน ด้วยฤทธิ์องค์พระวิญญาณ 
G                                                           Em 
เชิญพระวิญญาณ ทรงสัมผัสเรา ให้เต็มล้นด้วยความชื่นบาน 
            C                                                  D 
ขอทรงฟื้นกำลังใจ มีพลังเต็มหัวใจ ด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ 
G                                                  Em 
***  สู่เสรีภาพในองค์พระวิญญาณ สู่เสรีภาพเมื่อนมัสการ 
     C                   D          (G)
ขอเทลงมา พระสิริพระองค์  (2)