พระเจ้าข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิต

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

D  A7      Bm
พระเจ้าข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิต
  F#m    G
ข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ
    F#m  Bm
ข้ารักพระองค์หมดสิ้นกำลัง
  G                     A7 (D)
ข้าปรารถนาพระองค์เท่านั้น (2)
         G    A7                 D
พระองค์เป็นทุกสิ่งของข้า
                Em      A7            D
และพระองค์ข้าอยากให้เห็นว่า
     Em   F#          Bm
บัลลังก์ในใจของข้า
       G                                   A7
สำหรับพระองค์กษัตริย์ของข้า