ทหารของพระเยซูเจ้า

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Color song 3

G                       C         G                      D7
1.ทหารของพระเยซูเจ้า จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อม
     G                 C              G            D7      G
จงยืนต่อสู้หมู่มารร้าย ร่างกายวายปราณก็ยอม
       Am                  G                C                  D7
ทำลายความชั่วให้ศูนย์ไป ด้วยฤทธิ์ของพระเยซู
         G             C                       G     D7         G
ออกรบชนะทุกครั้งไป เพราะมีพระคริสต์ช่วยสู้

2.ทหารของพระเยซูเจ้า จงเชื่อฟังพระวิญญาณ
จงให้พระองค์ทรงนำทาง เหมือนแตรซึ่งเป็นสัญญาณ
เมื่อเราต้องออกทำสงคราม กับความเลวร้ายวุ่นวาย
เราก็มีชัยไม่ต้องกลัว ความชั่วต้องถูกทำลาย

3.ทหารของพระเยซูเจ้า ขอแรงจากพระบิดา
เรี่ยวแรงมนุษย์ช่วยไม่ได้ อย่าหวังพึ่งในตนเอง
อาศัยอำนาจพระดำรัส ตรัสแล้วใครเชื่อมีชัย
จงทูลขอด้วยความแน่ใจ เพื่อให้สมน้ำพระทัย

4. ทหารของพระเยซูเจ้า สงครามสงบเร็วไว
วันนี้เสียงรบยังกึกก้อง รุ่งขึ้นเสียงร้องมีชัย
ถ้าใครชนะแก่มารร้าย จะได้มงกุฎชีวิต
แล้วอยู่กับพระเยซูเจ้า ครอบครองสวรรค์เป็นนิจ อาเมน.