หยั่งลึกเกิดผล

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Color song 3

G                 Em
จงหยั่งลึก ลึกลงถึงแก่น
      Am                    D7
จงแสวงพระคำพระองค์
      G                    Em
ให้ชีวิตของเราเกิดผล
            Am             D7          G
เพื่อทุกคนเห็นพระคริสต์ในเรา
           Em                   G
*** อย่ามัวเมาในความโสมม
           Em                   D7
อย่าชื่นชมกับความโง่เขลา
ให้ชีวิตของเราชื่นบาน
ไม่ว่าหวานหรือเศร้าขื่นขม
ให้ความรักของเราเกิดผล
เพื่อทุกคนเห็นพระคริสต์ในเรา