ชีวีเราอยู่ในพระองค์

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: color song

Intro : G  Em Am D 
    G                                      Em
    ชีวีเราอยู่ในพระองค์      กำลังเราอยู่ในพระองค์
               C                                    Dsus D
ความวางใจเราอยู่ในพระองค์     ในพระองค์ (2)
                   C                   D             G
   ** เราจะสรรเสริญ ด้วยสุดสิ้นดวงจิต
                   C                  D          G
       เราจะสรรเสริญ ด้วยสุดสิ้นกำลัง
               D         G            E           Am
       ด้วยสุดสิ้นชีวิต   ด้วยสุดสิ้นจิตใจ
           F           Am7     Dsus
       ความวางใจอยู่ในพระองค์