น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:
Source: น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า

G       
 น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า
         C                           G
น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า
             C
พระคุณความรอดอนันต์ 
               G
พระคริสต์ตายเพื่อฉัน
 D7              G
สรรเสริญพระเจ้า  
     G                D7
    สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา
 D7              G 
สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา
 G               D7 
สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา
 G   D7        G
สรรเสริญพระเจ้า