นามเราเป็นนาม นำการรักษา

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

D                        F#m
นามเราเป็นนาม นำการรักษา
G          D
นามเราคือนาม  พระเยโฮวาห์
Bm   Em
เรามาเยียวยา  เรามาบำบัดรักษา
A7     D
เราทำให้เจ้า พ้นโรคา

พระนามพระองค์  นำการรักษา
นามเราคือนาม  พระเยโฮวาห์
พระองค์ทรงเยียวยา  พระองค์บำบัดรักษา
ทรงทำให้เราพ้นโรคา