พระเจ้าดีตลอดเวลา (God is good all the time)

Key: D, Tempo: 130, Time Signature: 4/4
Source:

D        D                   Bm                        G                        A           
*พระเจ้าดี(ๆ)  ตลอดเวลา(ๆ)   ทรงใส่บทเพลงสรรเสริญ  อยู่ในใจของฉัน
          D              Bm                        G                    A 
พระเจ้าดี(ๆ) ตลอดเวลา(ๆ)    ในราตรีมืดมิด ทรงส่องแสงเฉิดฉาย  
       G          A             D Dsus D  Dsus
พระเจ้าดี พระเจ้าดี ตลอดเวลา 
                    A           Bm                            G                    Bm-A7
      1. หากเราเดินผ่าน  หุบเขามืดมน     และปัญหามารุมล้อมเรา
                F#m      Bm                            G              A           
      อย่าได้กลัว  พระองค์จะนำเรา  และรักษาเราให้มั่นคง
                 Em                          A                   Em                      A   A  A
      พระองค์ทรงสัญญา  จะไม่ทอดทิ้งเรา  หรือเพิกเฉยเรา  และพระคำ นั้น จริง   (Chorus)
                  A                Bm                      G                         Bm--A7
2.   ก่อนเป็นคนบาป   ไม่มีค่าเลย   เพื่อพวกเราพระองค์ยอมตาย
          F#m      Bm                       G              A   
เจิมเราด้วย วิญญาณบริสุทธิ์   เรายืนยันและเป็นพยาน
            Em                 A                             Em                 A   A  A
ความรักพระองค์   เป็นนิรันดร์กาล   และพระเมตตา  ไม่เคย หมด สิ้น ไป  (chorus)
                      Bm      F#m           C            G
Bridge: **ถึงแม้ฉันจะไม่เข้าใจ  กับแผนที่พระองค์ให้
                 Bb                F                        A     A   A           G        A        
              ชีวิตอยู่ในพระองค์   และด้วยตา แห่ง ความ เชื่อ   จะได้เห็นชัดเจน (Chorus)
B--B          E           C#m                          A                                  B 
***พระเจ้าดี(ๆ)  ตลอดเวลา(ๆ)   ทรงใส่บทเพลงสรรเสริญ   อยู่ในใจของฉัน
E             C#m                               A                      B
พระเจ้าดี(ๆ) ตลอดเวลา(ๆ)   ในราตรีมืดมิด ทรงส่องแสงเฉิดฉาย  
                 A           B             A                    B              A           B     STOP!!
End:  พระเจ้าดี พระเจ้าดี  พระเจ้าดี  โอ้ทรงแสนดี  พระเจ้าดี พระเจ้าดี 
                      E Esus E Esus  A-B-E
           ตลอดเวลา

Other Rendition

VOC