โยชูวา 1:9 (พระเจ้าทรงอยู่ด้วยเสมอ)

Key: Dm, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Color song 3

Dm               Gm
เราบัญชาเจ้าแล้วไม่ใช่หรือ
                A7                     Dm
ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด
               Dm                      Gm
จงอย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย
                    F    A7     Dm
พระเจ้าของเจ้าสถิตอยู่ด้วย
                                Gm       A7                 Dm
พระเจ้าทรงอยู่ด้วยเสมอ  ในแห่งใดๆ ที่เจ้าไป
                                Gm       A7                Dm
พระเจ้าทรงอยู่ด้วยเสมอ  ในแห่งใดๆ ที่เจ้าไป