จอมโยธา

Key: Dm, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Color song 3

Dm               A7
โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง
             Gm              Dm
โดยพระองค์ศัตรูนั้นต้องล้มลง
                                              A7                         Dm
พวกเราโห่ร้องด้วยเพลงแห่งความมีชัย จอม.. โยธา
A7          Dm   A7          Dm  A  Dm  A  Dm   A  Dm
(จอม...โยธา     จอม... โยธา................................... เฮ้!)
       C                     F                           Gm              Dm
ชัยชนะพระเจ้าเป็นผู้ครอบครอง และทรงให้เราเป็นไท
             C              F
โดยพระคำที่ได้ทำลายศัตรู
        Gm                   A7
โอ้ชาวโลก จงสรรเสริญว่า...