โกละโกธา

Key: Bm, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source:

Intro:
           Bm      Em         Bm                        G                            F#
    ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา โดยได้แบกเอาความผิดบาปของข้า 
      Bm                         G                  Bm       F#          Bm
ที่นั่นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง  จนได้พบทางแห่งโกละโกธา
               Bm         Em            Bm                     G                               F#
           ที่โกละโกธาข้ายินเสียงอ้อนวอน   ได้เห็นพระพักตร์เต็มด้วยความเมตตา
                Bm                        G                      Bm     F#             Bm
           ที่นั่นเป็นที่พ้นภัยให้แก่คนบาป    ข้ากล้าเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้า
        Bm             Em           Bm                    G                        F#
ที่นั่นข้าได้พบความรักของพระองค์   รับทุกข์ทรมานเต็มด้วยบาดแผล
         Bm                   G                      Bm        F#            Bm 
ลำธารแห่งความกรุณาชำระข้า   ภาระหนัก บาปผิดก็หลุดสิ้นไป
              Bm                Em                  Bm                G                        F#
        แน่นอนพระองค์รับความเจ็บปวดแทนข้า   เจ้างูร้ายก็หมดอำนาจของมัน
          Bm                         G                       Bm   F#                 Bm 
        ความสันติสุขหลั่งไหลเข้าในใจข้า  ข้าจึงสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์

Other Rendition

VOC