ตายเพื่อท่าน

Key: Em, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

Em                   Em          Am                  Em
ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม ชายคนหนึ่ง ยอมตายเพื่อท่าน
    Am           B7                     Em
พลีชีวิตทั้งเลือดและเนื้อ ทนทุกข์ลำบาก
    Am                    G                 Bm                    Em
พระองค์ทรงถูกเหยียดหยาม มงกุฎหนามทิ่มแทงพระองค์
     Am          G               Bm             Em
โลหิต  ที่หลั่งออกมา เพื่อนำมาไถ่บาปของเรา
       Am    Em    B7    Em 
        ** ฮู....   ฮู....   ฮู....  ฮู....
                                            Em                Am               Em
ผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยมาพึ่งพระองค์  แล้วพระองค์ จะช่วยบรรเทา 
    Am           B7                     Em
ช่วยประคองดวงจิตชอกช้า ทุกวันเวลา 
    Am                    G            Bm          Em
พระองค์ทรงเข้าใจท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นฉันใด 
     Am          G               Bm               Em
ความรักของพระองค์ มีเหลือล้น   ประทานแก่เรา