เราสู้ยอมตายเพื่อท่าน

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 6/8
Source:

A         A                 D                   A        E7           A
1.    เราสู้ยอมตายเพื่อท่าน....   โลหิตประเสริฐหลั่งไหล
       A                D           A        E7      A
เพื่อล้างชำระวิญญาณ ไถ่โทษให้เกิดใจใหม่
      E7         A                       E7         A
เราพลีชีวิตไม่คิดเสียดาย ท่านมีสิ่งใดถวาย
     E7          A                      E7         A
เราพลีชีวิตไม่คิดเสียดาย ท่านมีสิ่งใดถวาย
                A             D               A        E7           A
       2. ปราสาทแห่งพระบิดา บัลลังก์รุ่งเรืองของเรา
           A        D                 A        E7        A
       สู้ทิ้งมาสู่โลกา รับทุกข์ลำบากเปลี่ยวเปล่า
           E7                   A                    E7         A      
        เราทิ้งยศศักดิ์ทั้งหมดสูญเปล่า ท่านทิ้งอะไรเพื่อเรา
           E7                A                        E7         A
       เราทิ้งยศศักดิ์ทั้งหมดสูญเปล่า ท่านทิ้งอะไรเพื่อเรา
       A              D              A        E7      A
3.  เราสู้ทนทุกข์แรงร้าย เหลือที่จะพรรณนา
   A              D             A        E7        A
ทนความราวีจนตาย ให้ท่านรอดภัยนานา
     E7                  A                           E7         A
เพื่อท่านเราทนความอายเหลือกล่าว ท่านทนอะไรเพื่อเรา
     E7                 A                            E7         A
เพื่อท่านเราทนความอายเหลือกล่าว ท่านทนอะไรเพื่อเรา
              A            D             A          E7           A
       4. เรานำของดีลงมา จากเมืองสวรรค์เบื้องบน
             A            D                A            E7           A
       เรานำความรักความรอด และการยกโทษโปรดชน
           E7              A                      E7         A
       เรานำของดีมายื่นแจกจ่าย ท่านยื่นสิ่งใดถวาย
           E7           A                         E7         A
       เรานำของดีมายื่นแจกจ่าย ท่านยื่นสิ่งใดถวาย