ความรักมั่นคง The steadfast love

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

D    Bm7          G                     D
ความรักมั่นคงของพระเจ้า   ไม่เคยยั้งหยุด
       D     Bm7         G         Asus  A
พระเมตตาคุณหลั่งลงมา   อยู่เสมอ
               G          A7            F#m7      Bm
***  ใหม่ทุกเช้าเร้าในดวงใจ   ซาบซึ้งทุกทุกวันใหม่
  G               D/A        A7 D  D7
  พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก
  G              D/A   A7   D
  พระองค์ทรงความเที่ยงตรง