ฉันจะร้องเพลง

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Unknown

D               A                 D
ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง
                       Em7   A7   D
ของพระเจ้านิจนิรันดร์  นิจนิรันดร์ 
        D                A                D
ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง
                       Em7
ของพระเจ้านิจนิรันดร์
       A7            D      G   D
ฮาเลลูยา   สรรเสริญ

     D7    G                     D                        
***  จะประกาศด้วยปากของฉัน 
                      Em7  A7            D
  ถึงความเที่ยงธรรม  ความรักประเสริฐ 
          G                       D   
  จะประกาศด้วยปากของฉัน
             A                                  E7  A
  แด่พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ธรรม ทั่วทุกชาติพันธุ