ข้านมัสการ

Author: Korean
Key: E, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source:

E                          B                      A          B              E   A  B
เมื่อข้าเฝ้า อยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ พระองค์ ขอทรง เปิดหัวใจ
E                           B                         A      B     E
ขอทรงมอง พระองค์เห็นถึงภายใน ทุกอย่างที่ใจข้ามี x 2
                      A   B                      E C#m                  A     B        E       
     **ข้านมัสการ     ข้ามาเฝ้าพระองค์        ขอถวายทั้งหมดที่มีในหัวใจ
                 A  B                    G#m   C#m           A        B                  E    (A B)
     ข้านมัสการ  ข้ามาเฝ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้านมัสการพระองค์ด้วยความจริง
E                  B                       A                B          E     A  B
ทุกๆคำ ที่ข้าร้องไม่ได้เป็น แค่เพลงเหมือนอย่างเพลงทั่วไป
E                          B                           A         B          E
ขอทรงฟัง เพราะข้าร้องด้วยหัวใจ ว่าอยากใกล้ชิดพระองค์


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 06-Jun-2021
Sila Church Main Sunday Service 27-Jun-2021
Sila Church Main Sunday Service 21-Mar-2021
Sila Church Main Sunday Service 09-May-2021