ข้าเพ่งมองพระองค์

Key: D, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: unknown

D        G           Em  D           Bm       F#m       Em  A7 
ข้าเพ่งมองพระองค์  ผู้ทรงบริสุทธิ์  เมื่อเราอยู่  สรรเสริญ  ร่วมกัน
        D         G            Em     D            Bm       F#m     A  A7
ข้าอ้าแขน  ขึ้นมา  รับความรักพระองค์  ข้าได้เห็น  พระองค์  ในเรา
                           G            A               F#m             Bm
***   ขอพระวิญญาณ  ชูใจข้า  ขอพระวิญญาณ  ทรงช่วยข้า
                              Em/G          A/E       A         D  D7/B
โปรดเติมความรัก   ของพระองค์   ให้ข้าอีกสักครา
                            G           A                F#m             Bm
ขอพระวิญญาณ  ชูใจข้า  ขอพระวิญญาณ  ทรงช่วยข้า
                               Em/G           A/E      A         D
     โปรดเติมความรัก    ของพระองค์  ให้ข้าอีกสักครา