พระเยซูกลับเป็นขึ้นมา

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

Int: E B C#m B
E                    A           B             E         C#m     G#m      F#m            B
ให้เราทุกคนมาฟังข่าว   ข่าวที่น่ายินดี   ทุกทุกแห่งทุกทุกที่      ยินดีปรีดาฮาเลลูยา 
E                    A           B             E              C#m   G#m C#m   F#m       B      E
ข่าวดีที่ให้ชีวิตใหม่     สว่างสดใสทั่วหล้า   พระเยซูกลับเป็นขึ้นมา    ยินดีปรีดาฮาเลลูยา 
              A           B         G#m     C#m          F#m              B                E
    *ให้เราร้องฮาเลลูยา  ให้เราร้องฮาเลลูยา   ให้เราร้องว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมา
           A           B      G#m  C#m         F#m            B               E
    ให้เราร้องฮาเลลูยา   ฮาเลลูยา     ให้เราร้องว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมา
Instrument: E B C#m B x 2
 (C#)              B           C#         Bbm     Ebm
 Upkey: *ให้เราร้องฮาเลลูยา  ให้เราร้องฮาเลลูยา
              G#m               C#                F#
              ให้เราร้องว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมา
                       B           C#         Bbm     Ebm
              ให้เราร้องฮาเลลูยา       ฮาเลลูยา
              G#m               C#                F#
              ให้เราร้องว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมา