โฮซันนา (มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์)

Key: E, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: unknown

E
มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์ 
E
มีเสียงร้องก้องไปทั่วใต้ฟ้า
B
มีเสียงร้องก้องมาจากแผ่นดิน
F#m  E/G#    A
ร้อง โฮ ซัน นา
E
มีเสียงร้องยกย่องนามพระเจ้า
E
มีเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้า
B
มีเสียงร้องไม่มีวันหยุดพัก 
F#m  E/G#  A
ร้อง โฮ ซัน นา
      E     B/E        A/C# B/D# Asus/E
** โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด 
      E     B/E        A/C# B/D# Asus/E
     โฮซันนา แด่องค์ จอม รา ชา
       E
*** โฮซันนา ฮาเลลูยา 
      B/E
      โฮซันนา ฮาเลลูยา 
      C#m        B          A
      โฮซันนา แด่จอมราชา