อภัยเสมอ

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Color song 3

C                        F               G7
ใครสร้างฟ้าและท้องทะเล 
                        C       Em  Am
สร้างภูเขาและพื้นพสุธา
                              Dm            G7
ใครเหล่าหนาสร้างดวงสุริยา
                                   C  F  Fm  C
ดวงจันทราเป็นของคู่ดาว
C7                             F                 G7
ท่านเห็นความยิ่งใหญ่นั้นหรือไม่
                              C             Em  Am
ยะโฮวาห์นามพระองค์เกรียงไกร
                       F              G7
ทรงสร้างสารพัดทุกสิ่ง
                                  C     F   C
ทุกชีวิตเป็นของพระองค์

ดวงชีวิตพระองค์ทรงนำพา  กรุณามอบองค์พระคริสต์
ทรงถูกตรึงที่โกละโกธา  เพื่อจิตวิญญาณข้าพ้นตาย
ท่านทั้งหลายเคยคิดบ้างหรือไม่
พระเจ้าทรงทรงกันแสงเสียใจ
ในการกระทำอันชั่วช้าเลวทราม  แต่พระองค์อภัยเสมอ

ยามสุขสันต์มักลืมพระผู้ช่วย  กระทำตัวห่างเหินพระเจ้า
เราทำให้องค์พระบิดา  ต้องหวั่นไหวและเสียพระทัย
ยามมีทุกข์มักเรียกหาพระเจ้า  คุกเข่าลงอธิษฐานของสุข
นี่แหละหนาเป็นวิสัยมนุษย์  แต่พระองค์ทรงอภัยให้