ฉันมีพระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหว

Key: E, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: unknown

E                                        B7   (E)
ฉันมีพระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหว (2 รอบ)
               A                         E          B7                 E
ดั่งต้นไม้งาม ปลูกอยู่ริมฝั่งธารน้ำ  ฉันจะไม่หวั่นไหว
E                                               B7 (E)
ฉันไม่หวั่นไหว  ฉันจะไม่หวั่นไหว (2 รอบ)
               A                        E
ดั่งต้นไม้งาม ปลูกอยู่ริมฝั่งธารน้ำ  
        B7                   E
       ฉันจะไม่หวั่นไหว